Zoradiť položky
Kliknutím a ťahaním danej položky jednoducho zmeníte jej poradie.
Áno
Nie
Version 3.0

www.webin.sk

+421 902 349 880

info@webin.sk

Jazyk CMS/CMS Language:
Jazyk webu/Web Language:
Správca médií
Priečinky obrázkov
Obrázky článkov
Obrázky slidera
Obrázky eshop slidera
Obrázky autoimportu
Vytvoriť priečinok
Názov priečinka:
Premenovať priečinok
Názov priečinka:

Čo je nové od ostatného prihlásenia:

Back-Up

Vytvoriť zálohu aktuálnej databázy
Názov
Dátum vytvorenia
Veľkosť
Akcia
2019-01-06-20-56-46.sql
06.01.2019 20:56:46
1083.431 kB
Spustiť Back-Up
Zmazať
2016-09-01-10-49-10.sql
01.09.2016 10:49:11
1083.336 kB
Spustiť Back-Up