Zoradiť položky
Kliknutím a ťahaním danej položky jednoducho zmeníte jej poradie.
Áno
Nie
Version 3.0

www.webin.sk

+421 902 349 880

info@webin.sk

Jazyk CMS/CMS Language:
Jazyk webu/Web Language:
Správca médií
Priečinky obrázkov
Obrázky článkov
Obrázky slidera
Obrázky eshop slidera
Obrázky autoimportu
Vytvoriť priečinok
Názov priečinka:
Premenovať priečinok
Názov priečinka:

Čo je nové od ostatného prihlásenia:

Sklady

Pridať nový sklad

Názov skladu:
Viditeľnosť produktov skladu:
Dátum zobrazenia produktov skladu:
Nekonečný čas predaja:
Dátum skrytia produktov skladu:

Vytvorené sklady:

Názov skladu
Viditeľný
Dátum publikácie
Dátum skrytia
Akcia
Sklad BA
Áno
04.08.2016 17:45
nekonečný
Editovať
Zmazať
Sklad BB
Áno
04.08.2016 17:44
nekonečný
Editovať
Zmazať
Sklad PO
Áno
04.08.2016 17:44
nekonečný
Editovať
Zmazať